top of page

Geschiedenis zaalvoetbal Rayon Terneuzen

Na enige aarzeling van de clubs is het er toch van gekomen, de eerste zaalvoetbalcompetitie in de nieuwe Terneuzense sporthal draait in 1970. Negen teams nemen er aan deel, te weten CHD( een elftal van Dow), Dow met twee elftallen, HKC, Hoek veteranen, NSM, Philips, Van der Poel en Terneuzen veteranen. De wedstrijddag is ieder maandag vanaf half acht, de wedstrijdduur is 2 x 20 minuten. Initiatiefnemer tot dit alles is de Terneuzense sportleraar Jan Francken, in nauwe samenwerking met sporthal beheerder Arie Stehouwer.
Hun weg is beslist niet over rozen gegaan.Het heeft nogal moeite gekost om uiteindelijk die negen teams te vinden.Veel teams vonden blijkbaar de kosten te hoog. Per team bedraagt dit 180 gulden plus eventueel de kosten van lidmaatschap aan de KNVB.
Op een maandag kregen de teams de kans om kennis te maken met zaalvoetbal. Het werd voor de meeste teams liefde op het eerste gezicht, zodat er na afloop van de oefenavond een vergadering werd belegd waarin een commissie zaalvoetbal werd benoemd. In deze commissie hadden zitting: C.Baumgarte, D. Donze, J. Francken en J. Hoefijzers.
Zij kregen de ondankbare taak mee om binnen een week een competitierooster in elkaar te draaien. Daarin zijn ze wonderbaarlijk goed geslaagd. Alles was uitstekend geregeld. “Het heeft me deze week wel twee reisjes naar het bondsbureau in Middelburg gekost”, zegt Jan Francken.Want ook daar moest alles nog geregeld worden. Gelukkig hebben ze ook in Middelburg ten volle meegewerkt zodat we toch konden gaan draaien.De meeste medewerking hebben wij toch wel van de scheidsrechters gehad. Ook zij hebben alles binnen een week moeten regelen. De manier waarop zij ons hebben geholpen verdient niets dan lof. “Ik ben blij dat we uiteindelijk toch nog negen teams hebben kunnen vinden.” Sporthalbeheerder Arie Stehouwer had zelfs al twee teams uit Sas van Gent benaderd voor deelname aan de competitie. Maar dit ging op het laatste moment niet door. We zien deze competitie gewoon als een voortzetting van de zomeravond-competitie aldus Jan Francken. In tegenstelling tot andere plaatsen zullen er in Terneuzen geen andere spelers die actief zijn in het veldvoetbal mogen meespelen in deze competitie. De pas benoemde commissie heeft dit besloten, omdat dit een afwijking van het reglement is moet hiervoor nog toestemming aan de bond worden gevraagd.

Meer interesse.
In tegenstelling tot de teams uit de zomeravond-competitie, bij wie de belangstelling tot het moment van oefenen gering was, is de belangstelling voor zaalvoetbal bij de zaterdag- en zondagclubs in de omgeving groot. Dat de meesten er wel belangstelling voor hebben is bewezen tijdens het onlangs gespeelde toernooi door de teams uit de Gemeente Groot Terneuzen ten bate van de actie Schip Ahoy.
Het Terneuzense voetbalpubliek hoeft dus niet zonder voetbal te blijven in de komende wintermaanden.Voor degene die het nog niet gezien hebben en dat moeten er een heleboel zijn, zal het even wennen zijn aan de spelregels. Dat geldt natuurlijk ook voor de spelers, maar zij krijgen meestal wel tekst en uitleg van hetgeen wel of niet mag.

Het essentiële spelregelverschil tussen zaalvoetbal en veldvoetbal is wel het lichaamscontact. Bij veldvoetbal is dit wel toegestaan, bijvoorbeeld een correcte schouderduw, het afschermen van de bal. Bij zaalvoetbal mag er geen enkel lichamelijk contact zijn, ieder lichamelijk contact moet worden bestraft met een vrije schop. Naar gelang de overtreding kan men ook nog voor twee of meerder minuten op de strafbank komen en zelfs als met het te bont maakt richting kleedkamer, maar dit laatste is natuurlijk niet nieuw. Buitenspel en voordeelregel kent men niet bij zaalvoetbal, ingooien is inrollen en men mag pas vanaf een bepaalde afstand op doel schieten. Wanneer de bal uit het spel is of het spel dood is moet de te beginnen partij binnen drie seconden het spel hebben hervat.
Het was op de eerste competitiedag nog wel even wennen voor de spelers. Regelmatig vertrokken spelers naar de strafbank voor twee minuten. Dow spelers overkwam dit ook, waren het soms niet eens met scheidsrechter Luciën Roelandt, kreeg vijf minuten en was het daar helemaal niet mee eens en vertrok terecht naar de kleedkamer. Dit was overigens het enige incident van de avond.
De kampioen van de zomeravondvoetbal Van der Poel, stelde zich nu al kandidaat voor het kampioenschap zaalvoetbal door een 10-3 overwinning op de Terneuzense veteranen, bij rust was het al 8-1 voor Van der Poel. HKC had vooral voor de rust de grootste moeite met Dow 2, waarin vooral de doelman zich onderscheidde. NSM bleef aan de winnende hand, nadat het bijna heel de wedstrijd tegen een achterstand had opgekeken.De enige normale voetbaluitslag kwam op naam van Hoek veteranen dat met 3-1 de baas bleef over Philips.

Nieuw bestuur
Het zaalvoetbalrayon zwaait binnenkort twee bestuurders uit. Tijdens de festiviteiten van het 20-jarig bestaan in 1990 nemen voorzitter Ton Bastiaansen en de man van het eerste uur Paul Klären afscheid als bestuurders van het rayon. Dit kwam naar voren tijdens de algemene ledenvergadering van het rayon Terneuzen in de kantine van Sporthal ’t Zwaantje. Tegenover het vertrek van de genoemde bestuursleden staat de komst van  Mirco Tomic. De voorzittershamer is binnen het bestuur overgegeven aan Piet de Reus. De vergadering werd in grote lijnen gekenmerkt door een goede sfeer. Toch werden er enkele besluiten genomen, die duidelijk afwijken van de gang van zaken in voorafgaande seizoenen. Besloten werd om een vereniging die op een bepaalde datum verhinderd is, geen vrijstelling meer te verlenen, daar is misbruik van gemaakt.

Een gerucht, zo maakte het bestuur kenbaar, doet de ronde dat een team zich afmeldde, maar wel dezelfde avond in de bus zat om een Europacup wedstrijd te gaan bezoeken. Met dergelijke misstanden wil het bestuur definitief afrekenen. De bekercompetitie krijgt een andere opzet, werd die de laatste jaren via een poule-systeem afgewerkt, nu zal worden overgestapt worden op het bekende knock-out systeem waarin de regioteams in de eerste ronde waarschijnlijk vrijgesteld zijn. 
Binnen het rayon Terneuzen streeft men voor het volgend seizoen naar een bezetting van 24 teams, verdeeld over een eerste en tweede klasse, met 26 als het maximaal haalbare. Ook blijkt dat het rayon financieel geen problemen kent.

Wel lijken de verengingen in de toekomst, als de regels binnen de KNVB stringent gehanteerd gaan worden, financieel het nodige te moeten ophoesten. Dat komt vooral door het feit dat de KNVB wil dat iedere zaalvoetbalvereniging aan het verplichte aantal van 25 leden moet gaan voldoen.Voor de bestaande is dat mogelijk niet van toepassing, maar voor een nieuwe vereniging wordt wel die eis gesteld. Tevens werd duidelijk dat de betaling aan de KNVB per team met 15 gulden omhoog gaat.
Tot slot sprak voorzitter Bastiaansen zijn goedkeuring uit over het feit dat “zijn” rayon de laatste jaren nauwelijks nog uitwassen kent, het gaat er sportief aan toe. Dat was vroeger wel eens anders.De voorzitter sprak dan ook de wens uit dat het rayon op dezelfde voet verder gaat.
In december 1995 werd het 25 jarig bestaan gevierd met een groot zaalvoetbaltoernooi waarbij alle teams acte de presence gaven gevolgd door op 23 december een receptie die druk werd bezocht door zowel teams, scheidsrechters en bestuursleden.
Op deze dag heeft een selectie van spelers een wedstrijd gespeeld tegen Bunga Melati, de kampioen van Nederland. Bunga Melati speelde met Edwin Grunholz, Rene Maréchal en Roland Hertog in de gelederen om maar enkele te noemen.De wedstrijd trok heel veel belangstelling en de tribune was dan ook goed bezet. 

In de loop van de jaren zijn er vele bestuursleden de revue gepasseerd, er zijn perioden geweest dat het met kunst en vliegwerk bemand moest worden, het is tot op heden gelukt.Nu is er een voltallig bestuur met voor alle functies een persoon, hulde voor deze mensen, de FZV mag er blij mee zijn. 

Vanaf 1997 is in Zeeuws-Vlaanderen het recreatieve zaalvoetbal ontstaan mede door toedoen van de KNVB Zeeland, het waarom zullen we hier maar in het midden laten. Na vele vergaderingen met de KNVB Zuid1 was het zover dat de constructie welke hier bestaat werd toegestaan, uniek voor die tijd binnen de KNVB. Ook vanaf die tijd bestaat er een kampioenschap van Zeeland voor zowel de kampioenen als de bekerwinnaars van de vier Zeeuwse regio’s. Eenmaal per jaar na afloop van het seizoen komen deze teams op een per toerbeurt aangewezen plaats samen om op een avond in een halve competitie de krachten te meten met elkaar, wie dat jaar de sterkste is. Afgelopen seizoen was de beurt aan Zeeuws-Vlaanderen en zijn deze competities in Terneuzen gespeeld, volgend seizoen gaan we naar de Bevelanden en is Goes aan de beurt in Trefpunt.
Ik hoop en met mij vele liefhebbers van het spelletje zaalvoetbal dat het nog lang mag voortduren en dat er nog velen heel veel plezier in mogen beleven.

Joos Tollenaar

bottom of page