top of page

Hier zetten we regelmatig een spelregel / fase in de kijker

Gele kaart wisselspeler:

Een wisselspeler die een gele kaart krijgt op de bank mag gedurende de 2 minuten straftijd niet op het veld komen. Deze mag dus niet ingezet worden tijdens de tijdsstraf.

 

Goal Van de keeper : Geldig of niet:

De Keeper ontvangt de bal , die niet de achterlijn niet heeft overschreden, dus tijdens het spel in de handen en gooit deze rechtstreeks in het doel van de tegenpartij => Geen doelpunt

Er dient een doelworp te worden toegekend. Regel 10, Uit een doelworp of intrap kan niet rechtstreeks gescoord worden.

Wanneer de bal echter onderweg naar doel aangeraakt wordt telt deze wel. Ook mag de keeper wel trappen naar het doel van de tegenstander. Gooien niet.

Bestraffing tijdens het spel:

Spelsituatue => Een speler krijgt een gele kaart en weigert bij de waarnemer plaats te nemen en/of loop de zaal uit. Wat nu ??

Een speler die zonder toestemming de speelruimte verlaat krijgt een bestraffing. In dit geval een tweede gele kaart dus rood.

De straftijd wordt omgezet van 2 minuten naar 5 minuten zodra het spel hervat.

Het wisselen van de doelverdediger:

Elk van de wisselspelers mag van plaats wisselen met de doelverdediger zonder de scheidsrechters hiervan op de hoogte te stellen of te wachten op een onderbreking van de wedstrijd. 

Dit betekent wel dat deze wisselspeler al een keepersshirt draagt. De doelverdediger dient net als bij een spelerswissel het speelveld eerst te verlaten bij de wisselzone voor de bank voordat de nieuwe doelverdediger het speelveld betreedt.

Elke speler mag van plaats wisselen met de doelverdediger; deze speler moet dit echter doen tijdens een onderbreking van de wedstrijd en moet de scheidsrechters op de hoogte brengen voordat de wissel plaatsvindt. Dit betekent dat de speler en de doelverdediger van tenue moeten wisselen of een keepers(shirt) van de bank krijgen. Dit is uiteraard ook toegestaan.

Een overtreding van de wisselprocedure wordt bestraft met een indirecte vrije schop, waar de fout begaan wordt,  voor de tegenpartij en de speler die foutief het speelveld betreedt dient een waarschuwing te krijgen.

Strafschop nemen.

Het strafschoppunt ligt op zes meter, recht voor het doel. Dit is op de cirkel van het strafschopgebied en niet op het streepje daarbuiten! 
Dit streepje hoort bij een andere sport en niet bij zaalvoetbal.

Enkele aandachtspunten voor tijdens wedstrijden:

Scheenbeschermers verplicht - Sieraden niet toegelaten - Veters niet loshangend.

Spelers die niet in orde zijn kunnen de wedstrijd niet aanvatten.

Handspel ?

Als de bal tegen de hand of arm komt, is dit dan altijd strafbaar? Veel spelers en sommige scheidsrechters denken van wel.
In regel 12 staat onder 1, altijd directe vrije schop en kan gevolgd worden door een gele/rode kaart naar gelang de situatie.
Een overtreding mbt handspel die opzettelijk is en/of waarbij de hand/arm het lichaam van de speler onnatuurlijk groter maakt.
Dus 'aangeschoten hands' is niet strafbaar.
Hierop is dan toch 1 uitzondering, nl als de bal tegen de hand of arm wordt geschoten en deze speler direct daarna scoort. Er dient dan een indirecte vrije schop te worden gegeven.

Bestraffing na een gele/rode kaart.

Als een speler een gele kaart krijgt, dan is het 2 minuten. Krijgt hij daarna nog een directe rode kaart, dan gaat de 5 min pas in als de 2 min voorbij zijn.

Hoelang de tijdstraf duurt als een speler wordt weggezonden na een tweede gele kaart.
Volgens regel 3 punt 8a is dit 5 minuten. 
Na een doelpunt van de tegenpartij mag het team aangevuld worden door een wisselspeler.

bottom of page